Ś w i ą t e c z n a    P r o m o c j a

! O S T A T N I E    S Z T U K I !

SIRONA T2 LINE A 40 L

Kątnica 1:1     oko. 40.000 obr
Pojedynczy spray
Obudowa tytanowa
Optymalne oświetlenie

SIRONA T3 LINE E 40

Kątnica 1:1    oko. 40.000 obr
Pojedynczy spray
Obudowa tytananowa
Bez światła

 

 

 

SIRONA T3 LINE E 200

Kątnica 1:5    oko. 200.000 obr
Poczwórny spray
Obudowa tytananowa
Bez światła

 

 

 

Prostnica 1:1   
oko. 40.000 obr

Pojedynczy spray
Bez światła